Hvordan virker BlueChimney?

Skorstenen er brændeovnens motor. Hvis den ikke ”kører”, er der ikke det nødvendige træk i skorstenen til at suge luft ind i brændkammeret, selvom låge eller spjæld i brændeovnen er åbne. Manglende luft til forbrændingen udvikler sod og røg, som generer både ude og inde.

BlueChimney skaber det korrekte træk i skorstenen på 12 pascal, også når den er helt kold, så du få en hurtig og let optænding uden røg i stuen. Ovnen bliver hurtigt varm og sikre derved den renest mulige forbrænding, hvorved du undgår unødvendig røg og lugt.​
BlueChimney anbringes på toppen af skorstenen, hvor den ved hjælp af en ventilator suger røgen op fra brændeovnen og blander røgen med luften udenfor, så røgen kastes højt op over skorstenen. Dermed undgår man gener fra røg, ikke blot inden for, men også uden for huset.

Med BlueChimney kan du ubesværet anvende top-down-optænding. Denne metode anbefales af Miljøstyrelsen for at undgå unødig røg- og partikeludledning
– se www.braendefyringsportalen.dk