Hvordan virker BlueChimney?

Skorsteinen er ildstedets motor. Hvis den ikke ”kjører”, er der ikke det nødvendige trekk i skorsteinen til å suge luft inn i brennkammeret, selv om døren eller spjeldet i ildstedet er åpent. Manglende luft til forbrenningen utvikler sot og røyk, som sjenerer både ute og inne.

BlueChimney lager den optimale trekken i skorsteinen på 12 pascal, også når den er helt kald, så du få en hurtig og lett opptenning uten røyk i stuen. Ovnen blir hurtig varm og sikre derved den renest mulige forbrenningen og du unngår unødvendig røyk og lukt.
BlueChimney plasseres på toppen av skorsteinen, hvor den ved hjelp av en ventilator suger røyken opp fra vedovnen og blander røyken med luften utenfor. Røyken kastes høyt opp over skorsteinen. Dermed unngår man sjenanse fra røyk, ikke bare inne, men også uten for huset.

Med BlueChimney kan du uten problem anvende top-down-opptenning. Denne metode anbefales av Miljøstyrelsen for å unngå unødig røyk- og partikkelutslipp.
– se www.braendefyringsportalen.dk