UnNgå røYK i stuen og uTenfor med en BlueChimney røYKsuger til skorsteInen

En BlueChimney røyksuger er unik og skiller seg ut fra andre røyksugere til skorsteiner på markedet, i det den suger på samme måte som man gjør når man tester vedovner. Det gir bedre trekk i skorsteinen og reduserer røyk fra vedovnen og dermed røyk i stuen og utenfor. 

Suget er indirekte, og BlueChimney er konstruert så den gir det korrekte sug på 12 pascal ved full kraft. Dette gir en effektiv forbrenning (for mye sug unngås), og du unngår derfor røyk fra vedovnen i stuen og reduserer røyk utenfor. Samtidig oppnår du en bedre forbrenningsøkonomi. Motoren i BlueChimney kjører på 24 volt og er meget energibesparende.

BlueChimney er en røyksuger til både murt skorstein og stålskorstein

BlueChimneys røyksuger passer som standard på de fleste skorsteiner – både til murt skorstein og stålskorstein – og fås med automatisk fjernbetjening, eller manuell regulering.

BlueChimney røyksuger gir den beste varmeøkonomi

BlueChimney kan styres gjennom et variabelt sug, så du kan justere hastigheten, så den passer akkurat til din vedovn og skorstein. Det gir den beste varmeøkonomi. Flere av våre kunder har oppnådd besparelser på opp til 20% på deres ved-forbruk.

BlueChimney har en 24V svakstrømsmotor som bruker veldig lite strøm og krever ikke jording i stikkontakten. Har man adgang til en alminnelig stikkontakt, er det ikke nødvendig med besøk av en elektriker.

Unngå vann i skorsteinen med BlueChimney røyksuger

BlueChimney forhindrer vann i skorsteinen. Det er særlig viktig, når man har en stålskorstein, hvor nedtrengende vann kan ødelegge vedovnen.

Få bedre skorsteinstrekk og unngå røyk-sjenanse med BlueChimney røyksuger
Røyken trekkes opp gjennom skorsteinen ved hjelp av et indirekte sug, som samtidig blander røyken sammen med utendørsluft. Man unngår et for kraftig sug, som trekker varmen ut av vedovnen og ødelegger den gode forbrenningsøkonomien. Du får altså bedre trekk i skorsteinen med BlueChimney røyksuger.

Med et godt skorsteinstrekk utvikler ilden seg fortere og gir raskere en høyere temperatur. Det medfører mindre røyk fra skorsteinen i stue og utenfor!

Sammenblandingen med utendørsluften sikrer at du ikke får en røykfane som f.eks. renner ned langs taket til sjenanse for deg og dine naboer. Røyken sammenblandes 10-25 ganger og optimaliserer skorsteinstrekken.

Vi har røyksugere til alle formål: