Garanti

Gratulerer med din nye BlueChimney røYKsuger. 

Vi håper at du får full glede av din nye BlueChimney. Skulle det mot formodning oppstå problemer med din BlueChimney, er du dekket av våres reklamasjonsrett i 2 år fra kjøpsdato.

Vi ber deg om at være oppmerksom på følgende forhold:

Garantien dekker ikke:

 

  1. Skade forårsaket av feil installasjon og feil bruk av BlueChimney.
  2. Skade som følge av manglende kontakt til strøm-nettet.
  3. Skader som følge av tilsoting/manglende rensing.
  4. Montering eller demontering ved reparasjon innenfor garantiperioden.
  5. Skader på vedovnen oppstått ved ytre påvirkninger eller skader forårsaket av BlueChimney på andre gjenstander.

Produktionsnummer:

 

Du finner produksjonsnummeret på typeskiltet nederst på BlueChimney.

 

Reklamasjonsregistrering

 

Ønsker du å opprett en reklamasjon, ber vi deg fylle ut reklamasjonsskjemaet som du finner her.

Reklamasjoner behandles kun på bakgrunn av et utfylt skjema. I henhold til kjøpsloven gjelder reklamasjonsretten i to år fra kjøpsdato av brændeovnen, og købskvittering med dato gælder som bevis.

Før du fyller ut reklamasjonsskjemaet, skal du sikre deg følgende (scannede filer og bilder må maks. fylle 2MB stykket):

  • Foto 1: En kopi av din kvittering
  • Foto 2: Helhetsbilde av skorsteinen med BlueChimney
  • Foto 3: Helhetsbilde av vedovnen

Vi behandler reklamasjonen så fort som mulig, og du vil bli kontaktet senest fire hverdager etter at vi har mottatt din reklamasjon. Du vil motta en kvittering for din henvendelse og etterfølgende et svar per e-mail.

Viktig: alle felter med * skal fylle ut for å sende reklamasjonsskjemaet.